Phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/2/2020. Theo đó, tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng phương án và các biện pháp ứng phó đối với các loại hình thiên tai trên địa bàn sát với tình hình thiên tai thực tế; từ đó góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của các tổ chức, đơn vị và khả năng phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng, chính quyền các cấp nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã, ngày 10/9/2020 Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam có Công văn số 4828/ĐCT-TG về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai, theo đó Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu các cấp Hội thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên các cấp và các tầng lớp phụ nữ các nội dung chính của Sổ tay trong các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt Hội; đăng tải nội dung Sổ tay trên các phương tiện truyền thông của cơ quan, đơn vị như: fanpage, mạng xã hội.

- Tổ chức xây dựng phương án ứng phó thiên tai của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp.

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chi tiết tài liệu tham khảo tại đường link sau:

 Tải về

Bích Thảo (theo CV số 4828/ĐCT-TG ngày 10/9/2020)

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

72 người đã tham gia bình chọn