Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 10/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 02/10/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2539/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2020.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cùng với đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi, Luật Phòng, chống thiên tai, quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tuyên truyền chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe nắm được các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; vận động người dân kiên quyết từ chối sử dụng dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải không tuân thủ các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; yêu cầu mọi người thắt dây an toàn khi đi xe ô tô; tuyên truyền, vận động đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dán thẻ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để hạn chế ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí.

Mặt khác, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 15/09/2020 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bích Thảo

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

72 người đã tham gia bình chọn