Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 140/UBND-TNMT về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

Ngày Đất ngập nước nước Thế giới diễn ra vào ngày 02/02/2021 có chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống”. Theo đó, để hưởng ứng và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước, dừng hoạt động gây suy thoái vùng đất ngập nước và phục hồi vùng đất ngập nước bị suy thoái; tiến hành hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức kỷ niệm, cuộc thi, triển lãm hoặc phát động phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021; lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của Bộ, ngành và địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện hoạt động hưởng ứngNgày đất ngập nước Thế giới năm 2021; tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Được biết, Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là một điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, Quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 171 Quốc gia.

BT (Theo CV số 140/UBND-TNMT)

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

72 người đã tham gia bình chọn