Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 20/KH-HĐPL Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 24/02/2021 Còn
2 220/KH-UBND Kịch bản ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 09/02/2021 Còn
3 217/KH-UBND Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 09/02/2021 Còn
4 948/BTV-TG,CSLP V/v tổ chức các hoạt động "Tuần lễ Áo dài" năm 2021 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 09/02/2021 Còn
5 166/KH-BTV Kế hoạch tuyên truyền Bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trên Chuyên mục "Phụ nữ Quảng Bình" năm 2021 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 05/02/2021 Còn
6 944/BTV-GĐXH-KT V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 01/02/2021 Còn
7 50/HD-BTV Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 22/01/2021 Còn
8 49-HD/BTV Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 15/01/2021 Còn
1