Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 50/HD-BTV
Ngày ký 22/01/2021
Người ký Châu Thị Định
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1