Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 49-HD/BTV
Ngày ký 15/01/2021
Người ký Châu Thị Định
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1