Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 20/KH-HĐPL
Ngày ký 24/02/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1