Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 976/BTV-TG,CSLP 19/03/2021 Về việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 964/BTV-TG-CSLP 11/03/2021 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025
3 176/KH-BTV 02/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
4 173/KH-BTV 25/02/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại
5 171/KH-BTV 24/02/2021 Kế hoạch triển khai hưởng ứng sáng kiến "Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới" của Thủ tướng Chính phủ
6 953/BTV-GĐXH-KT 23/02/2021 V/v xin chủ trương kêu gọi, vận động CB, HVPN ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm tình thương và hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn"
7 948/BTV-TG,CSLP 09/02/2021 V/v tổ chức các hoạt động "Tuần lễ Áo dài" năm 2021
8 166/KH-BTV 05/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền Bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trên Chuyên mục "Phụ nữ Quảng Bình" năm 2021
9 944/BTV-GĐXH-KT 01/02/2021 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới
10 50/HD-BTV 22/01/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1 2 »