HỘI LHPN HUYỆN BỐ TRẠCH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ỦY THÁC VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian qua có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay ủy thác với NHCSXH

Để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng Phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân; đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa NHCSXH và Hội LHPN huyện; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn TDCSXH. Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, BTV Hội LHPN huyện đã luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, thường xuyên chỉ đạo Hội LHPN cấp cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc Hội phụ  nữ quản lý thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, phối hợp với NHCSXH huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh cũng như các quy định của Ngân hàng về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác; quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn tại NHCSXH; các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các buổi giao ban tại các phiên giao dịch; lồng ghép các hoạt động của Hội; trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; trên nhóm Zalo của Hội. Thực hiện đối chiếu và phân loại nợ khách hàng; tiếp tục triển khai, rà soát, tính đến tháng 12/2022 toàn huyện có 6.258 hộ gia đình hội viên phụ nữ được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, với tổng dư nợ trên 267 tỷ đồng, tăng so với đầu năm trên 37,2 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn Hội có 142/42 tổ tiết kiệm vay vốn với 6.236 thành viên tham gia tiết kiệm hàng tháng, đến nay tổng số tiền tiết kiệm của các thành viên đạt trên 15,9 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã giúp cho hàng trăm hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu và giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo.Hội LHPN huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân và giao chỉ tiêu vận động huy động tiền gửi tiết kiệm cho Hội LHPN cấp xã và hướng dẫn mở tài khoản gửi tiền nhàn rỗi vào Ngân hàng CSXH để huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội cũng chỉ đạo cơ sở hội các xã, thị trấn phối hợp với Tổ TK&VV tăng cường vận động hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Bố Trạch cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý vốn ủy thác được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ nắm bắt các thủ tục, quy trình vay vốn, đồng thời tư vấn, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả. Hội đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương xử lý nợ đến hạn kịp thời, do đó không có tình trạng nợ quá hạn phát sinh sau các phiên giao dịch của xã; chỉ đạo các cơ sở hội cấp xã, thị trấn thường xuyên củng cố chất lượng của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với NHCSXH huyện ủy thác cho hội viên phụ nữ vay vốn. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, gương người tốt việc tốt, các mô hình làm ăn kinh tế sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao; tuyên truyền, vận động, giúp hộ vay có ý thức trả nợ, trả lãi, không trông chờ, ỷ lại, chính sách của Nhà nước. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần tăng trưởng dư nợ vốn vay do Hội LHPN huyện quản lý.
 

Hoàng Hà

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

82 người đã tham gia bình chọn