VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1049/KH-UBND
Ngày ký 17/06/2022
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1