VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 08-NQ/TW
Ngày ký 20/06/2022
Người ký Vũ Đại Thắng
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Quảng Bình
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1