VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 203/KH-BTV 07/10/2021 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
2 202/KH-BTV 21/09/2021 Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
3 56/HD-BTV 28/07/2021 Hướng dẫn tham gia cuôc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 1044/BTV-GĐXH-KT 04/06/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn
5 191/KH-BTV 14/05/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và biểu dương, khen thưởng hội viên phụ nữ điển hình trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc
6 52/HD-BTV 14/05/2021 Hướng dẫn hưởng ứng “Phong trào thi đua bảo đảm trât ṭự an toàn giao thông giai đoan 2021 ̣ - 2025”
7 1012/BTV-GĐXH-KT 27/04/2021 V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
8 1009/BTV-TG,CSLP 26/04/2021 V/v đinh hướng môt ṣố nhiêm vu ̣trong ̣tâm trong triển khai thưc hiêṇ Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
9 1006/BTV-TG,CSLP 19/04/2021 V/v tổ chức truyền thông, vân động ủng hô ̣Quỹ Hỗ trợ người bênḥ chiến thắng bênh lao (PASTB)
10 1005/BTV-TG,CSLP 19/04/2021 V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lang phi ́" lần thứ ba
1 2 3 »