VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1366/UBND-NCVX 29/07/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án "giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025"
2 1359/KH-UBND 27/07/2022 KH hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an giai đoạn từ năm 2022-2025
3 06/CĐ-UBND 26/07/2022 Về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19
4 1318/UBND-NCVX 21/07/2022 Về việc tăng cường truyền thông tiêm vắc xin Covid -19
5 1223/KH-UBND 08/07/2022 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
6 1210/KH-UBND 07/07/2022 KH triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025
7 1202/UBND-KT 06/07/2022 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022
8 123/KH-BCĐ 20/06/2022 Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình
9 1049/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 894/UBND-NCVX 25/05/2022 V/V tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
1 2 3 4 5 6 7 »