VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2571/TB-BHXH 24/12/2021 Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022
1