Hội Liên hiệp Phụ nữ Minh Hóa phối hợp đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là một trong những giải pháp sẽ tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. 

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (HPN) huyện Minh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay đến các hội viên.
Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân cho vay đến 564 lượt hộ vay vốn với tổng doanh số giải ngân là 35,2 tỷ đồng, một số đơn vị hội cấp xã có doanh số cho vay tương đối lớn như: HPN xã Yên Hóa có 61 lượt hộ vay với số tiền 4,2 tỷ đồng; HPN Trọng Hóa có 57 lượt hộ vay với số tiền 2,5 tỷ đồng; HPN Trung Hóa có 41 lượt hộ vay với số tiền 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý vốn vay, việc sử dụng vốn và nâng cao chất lượng tín dụng cũng được các cấp hội cơ sở quan tâm thực hiện, đến nay có 13/15 đơn vị hội cấp xã không có dư nợ quá hạn, chiếm 87%, tỷ lệ nợ quá hạn tổ chức hội quản lý chỉ chiếm 0,05%/tổng dư nợ ủy thác.

Mô hình chị Hồ Thị Bun ở Bản K-Định, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa

Trong thời gian tới, HPN huyện sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất 2%/năm cho các đối tượng vay vốn từ 01/01/2022 đến 31/12/2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm; tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng trục lợi chính sách.                                                                             
                                                              

Tất Thành - NHCSXH huyện Minh Hóa

 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn