Tập huấn Hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, để triển khai hiệu quả việc xây dựng và vận hành mô hình Tổ truyền...
Xem tiếp
Tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong 02 ngày (ngày 28- 29/11/2022), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh...
Xem tiếp
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ...   Tin mới
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa có Kế hoạch số 179/KH-BTV triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021.
Xem tiếp

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

82 người đã tham gia bình chọn