VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 482-CV/BTGTU Về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình 07/07/2022 Còn
2 200/KH-BTT Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình 21/06/2022 Còn
3 08-NQ/TW Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tỉnh ủy Quảng Bình 20/06/2022 Còn
4 123/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 20/06/2022 Còn
5 1049/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 17/06/2022 Còn
6 356/ĐCT-GĐXH V/v hỗ trợ tuyên truyền Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và chia sẽ" nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 09/06/2022 Còn
7 894/UBND-NCVX V/V tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 25/05/2022 Còn
8 863/UBND-KT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 23/05/2022 Còn
9 100/BCĐ138 V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 23/05/2022 Còn
10 858/UBND-NCVX V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 23/05/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »