VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Xem toàn văn bản Thông báo sao lục Phân theo lĩnh vực Phân theo thể loại Phân theo CQ ban hành

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 851-CV/BTGTU Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết hội nghị TW 8 khóa XIII trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình 19/02/2024 Còn
2 142-KH/TU KH tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật VN Tỉnh ủy Quảng Bình 31/01/2024 Còn
3 178/UBND-NCVX V/v thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 29/01/2024 Còn
4 2/KH-BATGT Kế hoạch năm an toàn giao thông 2024 Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình 11/01/2024 Còn
5 97/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Chính phủ 31/12/2023 Còn
6 2619/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 15/12/2023 Còn
7 2562/UBND-NCVX V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 11/12/2023 Còn
8 2377/KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Sở Thông tin và truyền thông tỉnh 08/12/2023 Còn
9 13/CT-UBND CT về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 07/12/2023 Còn
10 404/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 28/11/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »