VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Xem toàn văn bản Thông báo sao lục Phân theo lĩnh vực Phân theo thể loại Phân theo CQ ban hành

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 95-KH/TU KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa VN Tỉnh ủy Quảng Bình 27/01/2023 Còn
2 82/UBND-KT V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 18/01/2023 Còn
3 79/KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 17/01/2023 Còn
4 1414/QĐ-ĐCT QĐ chuẩn y UBKT Hội LHPN tỉnh QB NK 2021-2026 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 11/01/2023 Còn
5 483-CV/TU Về việc tổ chức triển khai thực hiện KL số 44-KL-TW của Ban Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 09/01/2023 Còn
6 223/BCĐ KH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 (Từ ngày 10/11 – 10/12/20222) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 14/11/2022 Còn
7 1293/PA03 Về việc phối hợp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh xử lý các đối tượng giả mạo tin nhắn ngân hàng thương mại Công an tỉnh 04/11/2022 Còn
8 218/BCĐ V/v khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách năm 2022 của Đề án 06 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 03/11/2022 Còn
9 16-CTr/TU CTHĐ của BTVTU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của BCHTW Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế... quản lý và sử dụng đất Tỉnh ủy Quảng Bình 03/11/2022 Còn
10 18-CTr/TU CTHĐ của BTVTU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW về kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Tỉnh ủy Quảng Bình 03/11/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »