Hội LHPN xã Thạch Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ xã...   Tin mới
Sáng ngày 32/3/2021, Hội LHPN xã Thạch Hóa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Tuyên Hóa lựa chọn Đại hội điểm cấp cơ sở. Đến dự và...
Xem tiếp
Hội LHPN phường Ba Đồn tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ...   Tin mới
Sáng ngày 30/3, Hội LHPN phường Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN thị xã Ba Đồn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở....
Xem tiếp
HỘI LHPN XÃ PHÚ THỦY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI ĐIỂM   Tin mới
Ngày 24/3/2021, Hội LHPN huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo Hội LHPN xã Phú Thủy tổ chức thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được huyện chọn tổ chức Đại hội điểm...
Xem tiếp

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

73 người đã tham gia bình chọn