Tập huấn hướng dẫn giám sát đánh giá thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, giai đoạn 2021-2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-BTV ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS năm 2024, trong hai ngày (16-17/4/2024), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn giám sát đánh giá thực hiện Dự án 8 theo các yêu cầu trong Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy Ban Dân tộc về quy định quy trình giám sát đánh giá thực hiện Chương trình. 

Tham dự lớp tập huấn có hơn 50 học viên là cán bộ Hội LHPN các cấp, các đồng chí phụ trách công tác kế toán Khối Mặt trận đoàn thể, kế toán cấp xã và đại diện lãnh đạo UBND cấp xã của các đơn vị triển khai thực hiện Dự án 8 tại 5 huyện.  

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kiến thức về kỹ năng giám sát đánh giá, thực hành ghi chép các biểu mẫu, nội dung yêu cầu trong Thông tư 01 và trang bị những kiến thức về hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8 với 4 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em tại xã và các thôn đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu Bình đẳng giới. Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án 8.  Đồng thời hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu theo yêu cầu của Dự án thúc đẩy lồng ghép giới trong Chương trình MTQG DTTS&MN và thực hiện quy trình, trách nhiệm, nội dung giám sát tới các cấp Hội phụ nữ theo Kế hoạch Kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. 

Đại biểu tham gia tập huấn chụp hình lưu niệm

Vân Giang

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

116 người đã tham gia bình chọn