Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 Chương trình Mục tiêu quốc gia tại huyện Bố Trạch.
Ngày 16/12/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn...
Xem tiếp
Tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”
Thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, để triển khai hiệu quả việc thành lập và vận hành Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các địa bàn dự án của tỉnh, trong hai ngày 13-14/12/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh...
Xem tiếp
Hướng dẫn xây dựng, vận hành Địa chỉ tin cậy cộng đồng
Nhằm triển khai hiệu quả việc xây dựng và vận hành mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các địa bàn thuộc dự án, theo Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong 02 ngày 08-09/12/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh...
Xem tiếp
Ra mắt vận hành tổ truyền thông cộng đồng
Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021-2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam...
Xem tiếp
Hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ tuyền thông cộng đồng
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn số 15/HD-ĐCT, ngày 14/11/2022 về “Thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng”.
Xem tiếp
1

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

82 người đã tham gia bình chọn