VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 220/KH-UBND 09/02/2021 Kịch bản ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1