Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa có Kế hoạch số 179/KH-BTV triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021. 

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới; huy động các nguồn lực, phát huy nội lực tổ chức triển khai thực hiện Đề án lồng ghép với các hoạt động, chương trình, dự án khác do Hội quản lý để góp phần thực hiện mục tiêu Đề án và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp và phát triển kinh tế; giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ...; xây dựng mô hình điểm phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc tiểu thủ nông nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho cán bộ Hội và phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi; tổ chức các hoạt động Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ...

Theo https://www.quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn