LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 18/4-22/4/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ 2

18/4/2022

Các đ/c Thường trực:

- Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: 15h00’: Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hơp với Bảo hiểm xã hội tỉnh

+ Đ/c Bích Thủy (PCTTT): Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

19/4/2022

- Đ/c Minh Quyết (CT); đ/c Châu Định (PCT): Làm việc tại cơ quan - Đ/c Bích Thủy (PCTTT): Buổi sáng: 8h00’: Dự Hội nghị triển khai các Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam với chính quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2022; Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

20/4/2022

- Đ/c Minh Quyết (CT): Làm việc tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh)

- Đ/c Bích Thủy (PCTTT): Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Châu Định (PCT): Buổi sáng: 8h00’: Dự Toạ đàm "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc trong giai đoạn hiện nay”. Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

21/4/2022

- Đ/c Minh Quyết (CT): Khảo sát mô hình tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy

- Đ/c Bích Thủy (PCTTT: Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Châu Định (PCT): Dự Chương trình Mẹ đỡ đầu tại huyện Quảng Trạch

Thứ 6

22/4/2022

- Đ/c Minh Quyết (CT): Khảo sát mô hình tại huyện Quảng Trạch, Bố Trạch

- Đ/c Bích Thủy (PCTTT): Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Châu Định (PCT): Dự tập huấn về vận hành nhóm cha mẹ có trách nhiệm giới trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ (Dự án PLAN)

Thứ 7

23/4/2022

- Đ/c Châu Định (PCT): Dự tập huấn về vận hành nhóm cha mẹ có trách nhiệm giới trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ (Dự án PLAN)

 

* Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của cơ quan.

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn