Hiệu quả tín dụng chính sách ủy thác qua tổ chức Hội LHPN xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, nguồn vốn ủy thác qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã hỗ trợ rất thiết thực cho các đối tượng hội viên phụ nữ nghèo vay vốn tại các xã thuộc huyện Minh Hóa, đặc biệt là ở xã Hóa Tiến. Nguồn vốn đã giúp cho nhiều hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Hội LHPN xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa là một trong 15 tổ chức Hội LHPN cấp xã của huyện Minh Hóa ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội LHPN xã đã chủ động và triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách về vay vốn đến các hội viên về mức vốn cho vay, lãi suất vay ưu đãi, thời gian vay phù hợp, điều kiện thủ tục hồ sơ vay vốn thuận tiện…và được Hội LHPN xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hội LHPN xã đã kịp thời triển khai công tác thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) để kết nạp các tổ viên, trình chính quyền địa phương chuẩn y phê duyệt cho phép hoạt động. Đến nay tổ chức hội xã quản lý 6 Tổ TK&VV.

Ngày càng có nhiều mô hình vay vốn phát huy tốt hiệu quả ở huyện miền núi Minh Hóa

Những năm qua, đặc biệt là sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW do Ban Bí thư ban hành, Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm đến công tác tín dụng vay vốn trên địa bàn xã nói chung và ủy thác qua Hội LHPN xã nói riêng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hội hoạt động tốt công tác ủy thác. Đến nay, Hội LHPN xã được địa phương giao quản lý 6 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số tổ viên tham gia là 230 người. 


Trong quá trình quản lý nguồn vốn, Hội LHPN xã đã thường xuyên và kịp thời cử cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các tổ viên tại cơ sở, từ đó nắm bắt và uốn nắn kịp thời tình trạng tổ viên chưa kịp thời đầu tư sử dụng vốn khi nhận tiền vay về và nhắc nhở hộ vay. Qua kết quả cho thấy, đa số các hộ vay vốn đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, việc chấp hành trả lãi hàng tháng tương đối tốt, không có nợ vay quá hạn. Đến nay tổng dư nợ ủy thác cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho Hội LHPN xã đạt 11,4 tỷ đồng, với 230 hộ vay vốn, bình quân vay vốn 49,6 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn nhận ủy thác cho vay chủ yếu là các chương trình: hộ cận nghèo 102 hộ với số tiền 4.742 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 40 hộ với số tiền 2.296 triệu đồng. Chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức Hội không có dư nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng được giảm thiểu đáng kể qua các tháng.


Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng ủy thác thông qua tổ chức Hội, Hội LHPN xã xác định sẽ tiếp tục và tăng cường tham mưu, báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Ban giảm nghèo xã đẩy mạnh quan tâm thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó chú trọng về hoạt động của Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi tại xã; phổ biến thường xuyên nội dung Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tận các chi bộ thôn, bản nhằm có các biện pháp đôn đốc trực tiếp đến các hộ vay chậm nộp lãi, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức Hội phụ nữ.

                                                                                                   Tất Thành - NHCSXH huyện Minh Hóa
                                                                                    

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn