Tín dụng chính sách ủy thác qua tổ chức Hội Phụ nữ xã vùng biên Trọng Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Là một trong những tổ chức chính trị - xã hội thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội về quản lý nguồn vốn chính sách, trong những năm qua, nguồn vốn ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã giúp cho nhiều hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Hội LHPN xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa có tổng số 619 hội viên, trong đó có 100% hội viên là người dân tộc thiểu số. Số hội viên phụ nữ nghèo là 502 hội viên, chiếm 81%. Là một trong 15 tổ chức Hội LHPN ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại huyện Minh Hóa, trong những năm qua, thực hiện chủ trương nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội LHPN xã đã chủ động và triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách về vay vốn đến các hội viên như: mức vốn cho vay, lãi suất vay ưu đãi, thời gian vay phù hợp, điều kiện thủ tục hồ sơ vay vốn thuận tiện…và được Hội LHPN xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hội LHPN xã đã kịp thời triển khai công tác thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) để kết nạp các tổ viên, trình chính quyền địa phương chuẩn y phê duyệt cho phép hoạt động, đến nay tổ chức hội xã quản lý 6 Tổ TK&VV.


Thời gian qua, Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân xã đã thường xuyên quan tâm đến công tác tín dụng vay vốn trên địa bàn xã nói chung và ủy thác qua Hội LHPN xã nói riêng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hội hoạt động tốt công tác ủy thác. Đến nay, Hội LHPN xã được địa phương giao quản lý 6 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số tổ viên tham gia là 225 người. 

Mô hình hội viên phụ nữ vay vốn phát huy tốt hiệu quả ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa

Trong quá trình quản lý nguồn vốn, Hội LHPN xã đã thường xuyên và kịp thời cử cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các tổ viên tại cơ sở, từ đó nắm bắt và uốn nắn kịp thời tình trạng tổ viên chưa đầu tư sử dụng vốn khi nhận tiền vay về và nhắc nhở hộ vay. Kết quả cho thấy, đa số các hộ vay vốn đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, việc chấp hành trả lãi hàng tháng tương đối tốt, không có nợ vay quá hạn. Đến nay tổng dư nợ ủy thác cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho Hội LHPN xã đạt 7.800 triệu đồng với 225 hộ vay vốn, bình quân vay vốn 34,7 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn nhận ủy thác cho vay chủ yếu là các chương trình: hộ nghèo 118 hộ với số tiền 4.000 triệu đồng; cho vay hộ nghèo làm nhà ở 58 hộ với số tiền 1.450 triệu đồng. Chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức hội không có dư nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng được giảm thiểu đáng kể qua các tháng.


Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng ủy thác thông qua tổ chức hội, Hội LHPN xã xác định sẽ tiếp tục và tăng cường tham mưu, báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Ban giảm nghèo xã đẩy mạnh quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong đó chú trọng về hoạt động của Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi tại xã.

                                                                                                
                                                                               
   Tất Thành - NHCSXH huyện Minh Hóa
 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn