Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm đối với hoạt động ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ luôn được quan tâm, chú trọng của các tổ chức hội đoàn thể trong hoạt động ủy thác với NHCSXH. Ngay từ đầu năm 2024, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Thực hiện đúng quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay theo văn bản số 10566/HD-NHCS của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội; Đến quý II năm 2024, Hội Phụ nữ cấp huyện đã thực hiện kiểm tra giám sát được 20/27 Hội đoàn thể cấp xã, 22/30 tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn 110/150 khách hàng; hoàn thành 74,07% kế hoạch năm; Hội phụ nữ cấp xã đã thực hiện kiểm tra được 101/142 tổ TK&VV, đối chiếu khách hàng sử dụng vốn 5.769/8.110 khách hàng; hoàn thành 71,13% kế hoạch năm; kiểm tra sử dụng vốn trong vòng 30 ngày sau giải ngân 1.189/1.189 khách hàng, hoàn thành 100% tỷ lệ kiểm tra.

Hội LHPN huyện Bố Trạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác NHCSXH 

Thông qua công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở Hội đã kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay để triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác, ủy nhiệm đã ký kết với NHCSXH; Chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện rà soát đối tượng vay vốn, đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; Chỉ đạo Hội cấp xã chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay kịp thời, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi theo quy định...Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức màng lưới.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, hội LHPN huyện đã đưa hoạt động tín dụng chính sách đi vào nền nếp, giúp các hộ gia đình được vay vốn từ NHCSXH sử dụng vốn vay đúng mục đích, có phương án làm ăn hiệu quả; Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với hoạt động nhận ủy thác, để quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, trong thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc tăng cường và chú trọng hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, triển khai thực hiện tốt các nội dung văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký kết; thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. 

                                                                                           Lê Hải Thanh - NHCSXH huyện Bố Trạchh
 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn