Vai trò của Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Đây là một Chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm giúp họ vươn lên làm giàu ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho các cấp Hội triển khai nội dung Chỉ thị 40-CT/TW vào các hoạt động cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện và chính quyền địa phương nhằm củng cố, kiện toàn Ban quản lý các Tổ vay vốn qua đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. 

Với vai trò, nhiệm vụ chăm lo cho quyền, lợi ích, phát triển kinh tế cho phụ nữ. Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai cho vay đối với hội viên, phụ nữ nghèo và đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn huyện; đã đem lại hiệu quả thiết thực việc sử dụng nguồn vốn vay, giảm rõ tình trạng cho vay lãi nặng, thông qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”...

Đ/c Nguyễn Thị Trí Hạnh Chủ tịch Hội LHPN kiểm tra hoạt động ủy thác tại xã Lý Trạch

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tích cực thực hiện các hoạt động: tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động đưa nội dung hoạt động ủy thác vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Qua đó trình độ, nghiệp vụ của Cán bộ Hội, tổ trưởng Tổ TK&VV được nâng lên, thấy rõ trách nhiệm và những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện cho vay vốn, qua đó rút kinh nghiệm để làm tốt nội dung ủy thác. Phối hợp với khuyến nông tổ chức tập huấn cho tổ viên vay vốn các kiến thức về kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt nhằm giúp các tổ viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích...

Để nguồn vốn hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và cho vay đúng đối tượng, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông qua các buổi họp giao ban với cơ sở hàng tháng, qua kiểm tra định kỳ. Kết quả, các tổ đều xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức họp bình xét công khai các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, đưa vào danh sách và trình UBND xã xác nhận đề nghị Ngân hàng chính sách xét duyệt.

Đến nay, Hội LHPN huyện Bố Trạch quản lý 143 Tổ TK&VV với 325,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,57% tổng dư nợ ủy thác trên toàn huyện, tăng 169,7 tỷ đồng so với đầu năm 2014 (tỷ lệ tăng 108,9%), với 6.530 hộ vay vốn. Song song với việc tăng trưởng dư nợ, Hội còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, hiện nay nợ quá hạn là 105 triệu đồng, chiếm 0,03%, giảm 125 triệu đồng so với năm 2014, tỷ lệ nợ quá hạn giảm   0,82% so với năm 2014 (năm 2014 tỷ lệ nợ quá hạn là 0,14%). Bên cạnh đó, Hội vận động tốt các hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ nhằm mục đích tạo thói quen tích lũy thu nhập để trả nợ khi đến hạn, đồng thời góp phần bổ sung nguồn vốn để cho vay. Đến nay có 100% tổ vay vốn thực hiện gửi tiết kiệm (143/143 tổ), với 4.492/6.530 thành viên tham gia, số tiền tiết kiệm đến nay 18.520 triệu đồng. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV hàng năm có 134 Tổ TK&VV được xếp loại tốt, 8 tổ TK&VV xếp loại khá và 01 tổ xếp loại trung bình, không có Tổ xếp loại yếu.

Với những kết quả trên, trong 10 năm qua Hội LHPN huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các hộ vay vốn đã có nhiều bước tiến trong việc phát triển kinh tế gia đình, có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần cùng địa phương hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo mà Nghị quyết đã đề ra.

Hoàng Hà - NHCSXH huyện Bố Trạch
 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn