Đồng chí Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII vừa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII gồm 155 ủy viên

Chiều ngày 10/3/2022, Ðại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027). Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 -2027 gồm 163 ủy viên, bầu tại Đại hội là 155 ủy viên, 8 ủy viên còn thiếu giao BCH TW Hội khóa XIII bầu bổ sung sau theo quy định Điều lệ Hội.

100% đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản bầu cử bầu Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII gồm 155 ủy viên, là những người có đủ đạo đức, năng lực, phẩm chất, tâm huyết cống hiến cho tổ chức Hội, phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất và tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Đồng chí Hà Thị Nga và đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo (phải ảnh) điều hành Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, lần thứ Nhất

Kết quả, 100% uỷ viên Ban Chấp hành dự, biểu quyết bầu tại Hội nghị 31/33 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027, còn 2 ủy viên bầu bổ sung sau theo quy định Điều lệ Hội.

Tại Hội nghị, 100% uỷ viên Ban Chấp hành dự, biểu quyết tán thành bầu đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XII tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Hội nghị biểu quyết tín nhiệm bầu đồng chí Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

100% uỷ viên Ban Chấp hành dự, biểu quyết bầu 4/5 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII gồm hai Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII tái đắc cử là đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương; Hai Phó Chủ tịch Hội được bầu mới tại nhiệm kỳ này gồm đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Ủy viên tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII và đồng chí Trần Lan Phương, Phó  Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. 01 chức danh Phó Chủ tịch Hội còn thiếu sẽ bầu bổ sung theo đúng quy định Điều lệ Hội.

Trân trọng cám ơn sự tín nhiệm của các ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga hứa sẽ đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể lãnh đạo cũng như người đứng đầu tổ chức để lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Sáng mai, 11/3, Ðại hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2022-2027; Ðiều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII sẽ ra mắt và nhận nhiệm vụ.

http://hoilhpn.org.vn/

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn