Tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong Dự án 8.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trong 02 ngày (ngày 28- 29/11/2022), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong hoạt động của Dự án 8 cho 60 đại biểu là cán bộ Hội LHPN 5 huyện thuộc Dự án 8; Đại diện lãnh đạo UBND xã, hội LHPN của 11 xã và 5 thôn vùng đồng bằng dân tộc và miền núi tại 5 huyện (Minh Hoá, Tuyên Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ).

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em”, là một trong 10 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Thực hiện Dự án 8 là cơ hội để giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực ở vùng DTTS và miền núi. Đây cũng là một trong những Dự án trao nhiều cơ hội để phụ nữ mạnh mẽ vươn lên. Dự án gồm 4 nội dung can thiệp, 10 chỉ tiêu cơ bản. Nội dung trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng thực hiện lồng ghép giới là một trong những nội dung, chỉ tiêu cốt lõi của dự án.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức: Rào cản khi tăng quyền năng cho phụ nữ; Các khái niệm, kiến thức cơ bản về giới; Vai trò của các bên liên quan trong đảm bảo Bình đẳng giới; Phân tích giới trong chính sách và một số giải pháp tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi.

Các học viên lớp tập huấn làm việc nhóm

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới; Giúp phụ nữ thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em trong cộng đồng để thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. 

Thúy Hà - Việt Hà

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

85 người đã tham gia bình chọn