CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

* Các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng:

Với những đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến, trong 85 năm xây dựng và trưởng thành, phụ nữ Quảng Bình đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý:

- 01 đơn vị nữ anh hùng: Đại đội gái Pháo binh xã Ngư Thủy - Lệ Thủy;

- 06 nữ anh hùng được tuyên dương trong thời kỳ kháng chiến:

1. AH. Nguyễn Thị Suốt (Bảo Ninh, Đồng Hới), tuyên dương năm 1967

2. AH. Nguyễn Thị Khứu (Bảo Ninh, Đồng Hới), tuyên dương năm 1967

3. AH. Trương Thị Diên (Thanh Trạch, Bố Trạch), tuyên dương năm 1967

4. AH. Trần Thị Lý (Phú Hải, Đồng Hới), tuyên dương năm 1967

5. AH. Nguyễn Thị Kim Huế (Phù Hóa, Quảng Trạch), tuyên dương năm 1969

6. AH. Đinh Thị Thu Hiệp (Minh Hóa), tuyên dương năm 1972

- 01 nữ anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới: Mẹ Phạm Thị Nghèng, xã Quang Phú, TP.Đồng Hới, tuyên dương năm 2000.

- 1.147 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó: 390 mẹ được phong tặng và truy tặng theo NĐ 176 và 757 mẹ được phong tặng và truy tặng theo NĐ 56 (số liệu đến 31/12/2018).

   * Các phần thưởng cao quý (từ năm 1996 - 2018):

- Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2011).

- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2006).

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1996).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1997, 1998, 2010).

- Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2007, 2009; 2015).

- Bằng khen của Uỷ ban Thể dục Thể thao đã có nhiều thành tích trong việc phối hợp chỉ đạo và thực hiện hoạt động TDTT (năm 2002).

- Bằng khen của Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành tích trong phối hợp thực hiện chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2004).

- Bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng về thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ biên giới hải đảo” (1991 - 2001).

- Bằng khen của Bộ Y tế về thành tích trong phòng chống sốt sét 10 năm (1991 - 2000).

- Bằng khen của Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW tặng về thành tích trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác Thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới (1998 - 2004).

- Bằng khen của Bộ lao động Thương binh xã hội về thực hiện công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm 5 năm (2002 - 2007).

- Bằng khen của Ngân hàng chính sách xã hội TW tặng về thực hiện các hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội 5 năm (2003 - 2007).

- Cờ thi đua xuất sắc của TW Hội LHPN Việt Nam (1997 - 2001; 2005 - 2012).

- Cờ thi đua xuất sắc của TW Hội LHPN Việt Nam (năm 2015; 2016).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội (năm 1998, 1999, 2000, 2002, 2012 - 2014, 2017, 2018).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong việc chống và khắc phục hậu quả lũ lụt (năm 1999).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện công tác hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách (2004 - 2007).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện công tác đóng góp, hỗ trợ tích cực trong xây dựng Luật Bình đẳng giới (năm 2007).

- Bằng khen của TW Hội về thực hiện công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm 5 năm (2002 - 2007).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh (năm 2006, 2008).

- Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong phong trào thi đua góp, phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KHHĐ Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Bình (2001 - 2006).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện công tác diễn tập khu vực phòng thủ Quảng Bình (năm 2007).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (năm 2007).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (1989 - 2009).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (năm 2008).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện đợt phát động, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu phòng chống bạo lực gia đình” (năm 2009).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2004 - 2009.

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (năm 2009).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Chương trình PHHĐ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012.

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2014.

 


 

 

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

86 người đã tham gia bình chọn