CÁC BAN CHUYÊN MÔN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822 461/(0232) 3841 172

- Email: vanphongpnqb@gmail.com; vanphong.hpn@quangbinh.gov.vn

 Chánh văn phòng: Lê Thị Mỹ Hạnh                                            

- Điện thoại: (0232) 3858261

- Di động: 0905 890 707   

- Email: myhanhpnqb@gmail.com; hanhltm.hpn@quangbinh.gov.vn   

2. Ban Xây dựng tổ chức Hội:

- Điện thoại: (0232) 3829081

- Email: bantochucpnqb@gmail.com; tochuc.hpn@quangbinh.gov.vn

  Trưởng ban: Từ Thị Lệ Ninh 

- Di động: 0919 039 377 

- Email: leninhpnqb@gmail.com; ninhttl.hpn@quangbinh.gov.vn

3. Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp: 

- Điện thoại: (0232) 3821 904

- Email: bantuyengiaopnqb@gmail.com; tuyengiao.hpn@quangbinh.gov.vn; 

             bancslpqb@gmail.com; cslp.hpn@quangbinh.gov.vn

 Trưởng ban: Mai Thị Mỹ Trang

- Di động: 0982 891 773

- Email: maimytrang71@yahoo.com.vn; trangmtm.hpn@quangbinh.gov.vn

4. Ban Gia đình xã hội - Kinh tế: 

 - Điện thoại: (0232) 3825 511

 - Email: bankinhtepnqb@yahoo.com.vn; kinhte.hpn@quangbinh.gov.vn; 

              bangdxh.qb@gmail.com; gdxh.hpn@quangbinh.gov.vn

 Trưởng ban: Nguyễn Thị Hồng Hà

- Di động: 0989 022 288  

- Email: hongha1977@gmail.com; hanth.hpn@quangbinh.gov.vn

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn