HỘI LHPN HUYỆN MINH HÓA

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

- Địa chỉ: Tiểu khu 7 - Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hóa - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (052) 3572 326

- Email: hlhpnmh@gmail.com

- Hộp thư điện tử công vụ: minhoa.hpn@quangbinh.gov.vn

1. Giới thiệu sơ lược về Hội LHPN huyện

Minh Hoá là huyện miền núi vùng cao nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình. Phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào với 89 km đường biên giới, phía Bắc giáp huyện Tuyên Hoá, phía Nam và Đông Nam giáp huyện Bố Trạch. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như đời sống của chị em hội viên phụ nữ và nhân dân còn gặp  rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hội LHPN huyện Minh Hóa là một tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và địa giới hành chính của huyện, có chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ. Qua các thời kỳ chia tách và sát nhập với huyện Tuyên Hóa, Hội LHPN huyện Minh Hóa đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Tính từ khi tái lập huyện 7/1990 đến nay, Hội LHPN huyện Minh Hóa đã trải qua 6 kỳ Đại hội.

Năm 1991, Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 1991-1996 được khai mạc, Đại hội bầu đồng chí Đinh Thị Thơ làm chủ tịch Hội, đồng chí Đinh Thị Hoa làm Phó Chủ tịch. Hiện tại, Hội LHPN huyện Minh Hóa có 26 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 1 đồng chí Chủ tịch và 02 đồng chí Phó Chủ tịch.

2. Tổ chức bộ máy

 Chủ tịch: Đinh Thị Ngọc Lê

- Điện thoại: 

- Di động: 0916 482 468

- Email: ngocle1081@gmail.com 

 Phó Chủ tịch: Đinh Thị Thanh Huyền

- Điện thoại: (0232) 3572 326

- Di động: 0918 850 884

- Email: huyendinh019@gmail.com

 

 Phó Chủ tịch: Đinh Nữ Cẩm Vân

- Điện thoại: (0232) 3572 610

- Di động: 0125 727 831

- Email: dinhnucamvan07sdl@gmail.com

 Số cán bộ chuyên trách: 05

 Tổng số xã, thị trấn trên địa bàn: 16 

 Tổng số chi hội phụ nữ: 135 chi hội

 Tổng số phụ nữ có trên địa bàn: 13.748 phụ nữ

 Tổng số hội viên từ 18 tuổi trở lên: 8.473 hội viên

3. Các danh hiệu, khen thưởng

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác xóa mù và hạn chế trẻ em bỏ học (giai đoạn 1991 - 2004).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương (giai đoạn 1996 - 2000).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong phong trào Phụ nữ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương (năm 1997,2000, 2002, 2003, 2004).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương (giai đoạn 1997 - 1999).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (năm 1999).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (2002 - 2006).

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn