HỘI LHPN HUYỆN TUYÊN HÓA

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

- Địa chỉ: Tiểu khu I - Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3685 420

- Hộp thư điện tử công vụ: tuyenhoa.hpn@quangbinh.gov.vn

1. Giới thiệu chung

Tuyên Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tỉnh Quảng Bình. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tỉnh, phía Nam giáp 2 huyện Minh Hóa và Bố Trạch, Phía Đông giáp huyện Quảng Trạch. Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngăn cách bởi dãy Trường Sơn hùng vĩ. Cùng với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, huyện Tuyên Hóa cũng đã có sự thay đổi rõ nét: bộ mặt nông thôn mới, từng bước được hình thành; nhận thức xã hội về bình đẳng giới và vai trò phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa có chuyển biến tích cực; phụ nữ nông thôn ngày càng có ý thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ, tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội và sự nghiệp phát triển chung của địa phương. Tổ chức Hội được thành lập từ năm1946, qua các thời kỳ chia tách và sát nhập với huyện Minh Hóa, đến nay Hội LHPN huyện Tuyên Hóa đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Tính từ khi tái lập huyện  tháng 7/1990 đến nay, Hội LHPN huyện Tuyên Hóa đã trải qua 06 kỳ Đại hội.

Từ tháng 8/2016 đồng chí Đinh Thị Ái Ninh tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hiện tại, Hội LHPN huyện Tuyên Hóa có 27 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 2 đồng chí Phó Chủ tịch và 01 đồng chí Chủ tịch.

2. Tổ chức bộ máy

 Chủ tịch: Đinh Thị Ái Ninh

- Điện thoại: (0232) 3685 420

- Di động: 0918 842 249

- Email: ninhninhdinh@yahoo.com.vn

 Phó Chủ tịch: Trần Thị Kim Hoan

- Điện thoại: (052) 3683 286

- Di động: 0983 556 877

- Email: hoantran65@gmail.com 

 Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Thanh

- Điện thoại: (0232) 3684 195

- Di động: 0914 551 533

- Email: hoangthanhpnth@gmail.com

   Số cán bộ chuyên trách Hội: 5 

 Tổng số xã trên địa bàn: 20

 Tổng số Chi hội phụ nữ: 161

 Tổng số PN có trên địa bàn: 22.237

 Tổng số Hội viên PN từ 18 tuổi trở lên: 15.584

3. Các danh hiệu, khen thưởng

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương (giai đoạn 1996 - 2000).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong phong trào Phụ nữ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương (năm 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương (giai đoạn 1997 - 1999).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn mới (năm 2003). 

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào phụ nữ (năm 2015; 2016).

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn