HỘI LHPN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Địa chỉ: Khu phố 5 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3513 916

- Hộp thư điện tử công vụ: quangtrach.hpn@quangbinh.gov.vn

1. Giới thiệu chung

Huyện Quảng Trạch nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Bắc giáp huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây giáp huyện Tuyên Hoá, phía Đông giáp biển Đông. Đơn vị hành chính cấp xã có 18 xã với 26.197 hộ, 105.332 khẩu/107 thôn và 119 khu dân cư (trong đó 10 xã có đồng bào theo đạo thiên chúa gồm 4.323 hộ, 19.436 khẩu, có 7 giáo xứ và 23 họ giáo. Toàn huyện có 11/18 xã miến núi, bãi ngang.

Quảng Trạch là một vị trí có tầm chiến lược về an ninh quốc phòng trong thời chiến cũng như thời bình. Ngày nay Quảng Trạch đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh Quảng Bình, đang tràn đầy niềm tin và hy vọng trong tương lai không xa khi khu công nghiệp cảng biển Hòn La hoàn thành, trung tâm huyện lỵ mới từng bước được hoàn chỉnh; đường nối nhà máy xi măng Tiến Hoá - Văn Hoá đi vào vận hành, chắc chắn Quảng Trạch sẽ trở thành một huyện lỵ tràn đầy tiềm năng của tỉnh Quảng Bình.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hội LHPN huyện Quảng Trạch là một trong các tổ chức chính trị sớm được hình thành và phát triển. Với địa hình dàn trải, khí hậu khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Nhưng với truyền thống yêu nước, cần cù, chịu thương chịu khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Quảng Trạch, các tầng lớp phụ nữ đã trưởng thành trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng xã hội chủ nghĩa .Tháng 6 năm 1946 Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất được triệu tập tại Đồng Hới. Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào BCH trong đó có chị Trần Thị Kim Phi Bí thư Hội phụ nữ huyện Quảng Trạch là Ủy viên.

Đến năm 1947 Đại hội Hội LHPN huyện Quản trạch lần thứ nhất được tổ chức. Đại hội đã bầu chị Trần Thị Kim Phi làm Bí thư Hội LHPN huyện. Hội phụ nữ được thành lập từ huyện đến cơ sở. Hội đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp phụ nữ, tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia các phong trào đấu tranh do Đảng lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay, các thế hệ chuyên trách Hội phụ nữ huyện đã không ngừng đổi mới trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các Hội cơ sở và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện đã không quản ngại khó khăn gian khổ, đồng sức đồng lòng đóng góp công sức của mình vào phong trào giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.

Từ khi ra đời cho đến nay, Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã trải qua 23 kỳ Đại hội:

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ I (nhiệm kỳ 1947-1949) diễn ra vào tháng 1 năm 1947. Bà Trần Thị Kim Phi được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ II (nhiệm kỳ 1949-1951) diễn ra vào tháng 3 năm 1949. Bà Nguyễn Thị Miên được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ III (nhiệm kỳ 1951-1953) diễn ra vào tháng 2 năm 1951. Bà Đồng Thị Khuyên được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ IV (nhiệm kỳ 1953-1956) diễn ra vào tháng 1 năm 1953. Bà Nguyễn Thị Thuộc được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ V (nhiệm kỳ 1956-1958) diễn ra vào tháng 1 năm 1956. Bà Phạm Thị Xuyến được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ VI (nhiệm kỳ 1958-1960) diễn ra vào tháng 1 năm 1958. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ VII (nhiệm kỳ 1960-1962) diễn ra vào tháng 1 năm 1960. Bà Lê Thị Toàn được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1962-1964) diễn ra vào tháng 4 năm 1962. Bà Lê Thị Toàn được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ IX (nhiệm kỳ 1964-1966) diễn ra vào tháng 5 năm 1964. Bà Hoàng Thị Viên được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện

*Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ X(nhiệm kỳ 1966-1968) diễn ra vào tháng 3 năm 1966. Bà Hoàng Thị Viên được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XI(nhiệm kỳ 1968-1970) diễn ra vào tháng 1 năm 1968. Bà Hoàng Thị Viên được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XII (nhiệm kỳ 1970-1972) diễn ra vào tháng 1 năm 1970. Bà Hoàng Thị Viên được bầu làm Bí thư Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XIII (nhiệm kỳ 1972-1974) diễn ra vào tháng 1 năm 1972. Bà Hoàng Thị Viên được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XIV(nhiệm kỳ 1974-1978) diễn ra vào tháng 5 năm 1974. Bà Trần Thị Quyết được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XV (nhiệm kỳ 1978-1982) diễn ra vào tháng 4 năm 1978. Bà Nguyễn Thị Thanh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XVI (nhiệm kỳ 1982-1986) diễn ra vào tháng 3 năm 1982. Bà Nguyễn Thị Thanh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XVII (nhiệm kỳ 1986-1991) diễn ra vào tháng 5 năm 1986. Bà Nguyễn Thị Thanh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 1991-1996) diễn ra vào tháng 4 năm 1991. Bà Nguyễn Thị Thanh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XIX (nhiệm kỳ 1996-2001) diễn ra vào tháng 7 năm 1996. Bà Lê Thị Hồng Phấn được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XX(nhiệm kỳ 2001-2006) diễn ra vào tháng 8 năm 2001.Bà Lê Thị Hồng Phấn được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2006 -2011) diễn ra vào tháng 6 năm 2006. Bà Phạm Thị Giang Hà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2011-2016) diễn ra vào tháng 8 năm 2011. Bà Lương Thị Thuý Hà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra 2 trong ngày 15,16 tháng 9 năm 2016. Bà Lê Thị Lệ Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

2. Tổ chức bộ máy

 Chủ tịchLê Thị Lệ Hồng

- Điện thoại: (0232) 3513 916

- Di động: 0919 845 368

- Email: lehongpnqt@gmail.com 

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Thanh

- Điện thoại: 

- Di động: 0919 615 357

- Email: hongthanhttvh@gmail.com 

  Số cán bộ chuyên trách: 5

 Tổng số xã trên địa bàn: 18

 Đơn vị trực thuộc: Hội PN Công an huyện; Hội PN Ban chỉ huy quân sự huyên;

 Tổng số chi hội phụ nữ: 133

 Tổng số phụ nữ có trên địa bàn: 21.168

 Tổng số hội viên PN từ 18 tuổi trở lên: 19.071

3. Các danh hiệu, khen thưởng

- Tập thể lao động xuất sắc 7 năm liền (2008 - 2014).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội (năm 1998, 2000, 2007).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương (giai đoạn 1996 - 2000, 2002, 2003, 2004).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương (giai đoạn 1997 - 1999).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn mới (năm 2003).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (2002 - 2006).

- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình  về thực hiên phong trào thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2014.

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016. 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn