HỘI LHPN THỊ XÃ BA ĐỒN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Địa chỉ: Khu phố 5 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3516 606

1. Giới thiệu chung

Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập Thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Cùng với việc điều chỉnh này, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã Quyết định thành lập Hội LHPN thị xã Ba Đồn trực thuộc Hội LHPN tỉnh gồm 16 tổ chức cơ sở Hội, 121 chi hội, 232 tổ phụ nữ. Sau khi thành lập, Hội LHPN thị xã đã kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn; Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành để kiện toàn các chức danh, nhiệm kỳ 2011- 2016 đảm bảo đúng quy trình. Đến nay Hội LHPN thị xã có 21 Ban chấp hành, 7 Ban Thường vụ, 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch thị xã.

* Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã Ba Đồn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra trong 02 ngày 08, 09 tháng 9 năm 2016 . Bà Trần Thị Hường được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã. 

2. Tổ chức bộ máy

 Chủ tịch: Trần Thị Hường

- Điện thoại: (0232) 3516 606

- Di động: 0945 419 795

- Email: huongphunubd@gmail.com 

 Phó Chủ tịch: Đoàn Thị Thái

- Điện thoại: (0232) 3516 616

- Di động: 0916 357 027

- Email: doanthaiphunu@gmail.com 

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hằng

- Điện thoại: (0232) 3516 616

- Di động: 0918 728 959

- Email: hangvanbadon@gmail.com 

Số cán bộ chuyên trách: 5

Tổng số xã trên địa bàn: 16 xã, phường

Tổng số Chi hội phụ nữ: 121

Tổng số phụ nữ có trên địa bàn: 20.206

Tổng số hội viên  phụ nữ từ 18 tuổi trở lên: 17.313

3. Các danh hiệu, khen thưởng

Được UBND công nhận tập thể lao động xuất sắc 3 năm liền (năm 2014, 2015, 2016).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác (năm 2016).

 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn