HỘI LHPN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Địa chỉ: Số 5A - Lê Trực - Phường Hải Đình - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3823 010

- Email: hoilhpndonghoi2009@gmail.com

- Hộp thư điện tử công vụ: donghoi.hpn@quangbinh.gov.vn

1. Giới thiệu chung

Thành phố Đồng Hới là một đơn vị hành chính gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Quảng Bình, có phía Nam giáp huyện Quảng Ninh, phía Bắc giáp huyện Bố Trạch, phía Tây giáp huyện Bố Trạch và Quảng Ninh, phía Đông giáp biển Đông. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, thành phố Đồng Hới vẫn không ngừng phát triển và hoàn thiện. Hội LHPN thành phố Đồng Hới là một tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và địa giới hành chính của thành phố, có chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

Tháng 10/1945, Hội nghị BCH phụ nữ cứu quốc thị xã lần thứ nhất đánh dấu tổ chức Hội LHPN Đồng Hới ra đời. Lần đầu tiên Hội Phụ nữ Đồng Hới được thành lập có tổ chức từ Thị xuống cơ sở. Hội đã đứng ra tập hợp được đông đảo các tầng lớp phụ nữ, là hạt nhân đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, vận động chị em tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền. Từ khi ra đời đến nay, với sự đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố đã nỗ lực cống hiến, phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng đóng góp của mình bằng những cách làm mới sáng tạo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội LHPN thành phố trải qua 19 kỳ Đại hội. Đó là:

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1955-1957) diễn ra vào tháng 3 năm 1955. Bà Bùi Thị Mò làm Hội trưởng Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ hai (nhiệm kỳ 1957-1959) diễn ra vào tháng 12 năm 1957. Bà Nguyễn Thị Mưu Lệ làm Hội trưởng Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 3 (nhiệm kỳ 1959-1961) diễn ra vào tháng 10 năm 1959. Bà Trương Thị Mượn làm Hội trưởng Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 4 (nhiệm kỳ 1961-1963) diễn ra vào tháng 4 năm 1961. Bà Trương Thị Mượn được bầu lại làm Hội trưởng Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 5 (nhiệm kỳ 1963-1966) diễn ra vào tháng 8 năm 1963. Bà nguyễn Thị Duyên làm Hội trưởng Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 6 (nhiệm kỳ 1966-1969) diễn ra vào tháng 01 năm 1966. Bà Nguyễn Thị Phương làm Hội trưởng Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 7 (nhiệm kỳ 1969-1971) diễn ra vào tháng 6 năm 1969. Bà Hoàng Thị Tất làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 8 (nhiệm kỳ 1971-1974) diễn ra vào tháng 6 năm 1971. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 9 (nhiệm kỳ 1974-1977) diễn ra vào tháng 5 năm 1974. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 10 (nhiệm kỳ 1977-1981) diễn ra vào tháng 6 năm 1977. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 11 (nhiệm kỳ 1981-1983) diễn ra vào tháng 8 năm 1981. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 12 (nhiệm kỳ 1983-1987) diễn ra vào tháng 4 năm 1983. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 13 (nhiệm kỳ 1987-1992) diễn ra vào năm 1987. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 14 (nhiệm kỳ 1992-1996) diễn ra vào tháng 01 năm 1992. Bà Hoàng Thị Tất được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 15 (nhiệm kỳ 1996-2001) diễn ra vào tháng 10 năm 1996. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2001-2006) diễn ra vào tháng 7 năm 2001. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thị xã.

- Đại hội Đại biểu Hội LHPN thành phố lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2006-2011) diễn ra vào tháng 9 năm 2006. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ được bầu lại làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

- Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2011-2016) Bà Nguyễn Thị Nguyên được bầu chủ tịch. Tháng 5 năm 2013, Bà Nguyễn Thị Nguyên được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới điều sang giữ chức vụ Bí thư đảng ủy Phường Đồng Mỹ. Tháng 6 năm 2013, bà Mai Thị Nhàn được bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN Thành phố.

- Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra vào tháng 8 năm 2016. Bà Mai Thị Nhàn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

2. Tổ chức bộ máy

 Chủ tịch: Mai Thị Nhàn

- Điện thoại: (0232) 3851 177

- Di động: 0977 581 972; 0919 715 126

- Email: napadonghoi@gmail.com 

 Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Thị Hồng Sâm

- Điện thoại: (0232) 3851 119

- Di động: 0915 389 299

- Email: hoilhpndonghoi2009@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Trần Thị Duyên

- Điện thoại: (0232) 3843 593

- Di động: 0912 631 299

- Email: hoilhpndonghoi2009@gmail.com

 Số cán bộ chuyên trách: 05 biên chế

 Tổng số đơn vị: 19; trong đó:

+ Đơn vị cơ sở: 16 xã, phường.

+ Đơn vị trực thuộc: 3 (Hội PN Công an TP; Hội PN BCH Quân sự TP; Chi hội phụ nữ Doanh nghiệp - Kinh doanh TP).

 Tổng số chi hội phụ nữ: 155. Trong đó: chi hội thuộc địa bàn dân cư: 148; chi hội tiểu thương: 07.

 Tổng số phụ nữ có trên địa bàn: 23.400

 Tổng số hội viên từ 18 tuổi trở lên: 21.493

 Tỷ lệ thu hút hội viên: 92%.

3. Các danh hiệu, khen thưởng

- Huân chương lao động hạng ba (năm 1995)

- Huân chương lao động hạng nhì (năm 2001).

- Huân chương lao động hạng nhất (năm 2006).

- Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2011).

- Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần vào chiến thắng của tỉnh Quảng Bình trong các trận chiến đấu (năm 1965).

- Bằng khen của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thành tích trong phong trào phụ nữ 3 đảng đam góp phần chống Mỹ cứu nước (năm 1967).

- Bằng khen của Trung ương Hội về thành tích trong phong trào người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phong trào phụ nữ (năm 1988, 1990,1991).

- 19 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội toàn tỉnh từ năm 1995 đến 2014.

Cờ đơn vị xuất sắc do UBND tỉnh Quảng Bình tặng (năm 2015).

- Đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh (năm 2016).

- Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (năm 2016).

 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn