HỘI LHPN HUYỆN QUẢNG NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3873 128

- Hộp thư điện tử công vụ: quangninh.hpn@quangbinh.gov.vn

1. Giới thiệu chung

Huyện Quảng Ninh có phía Bắc giáp TP. Đồng Hới, phía Nam giáp huyện Lệ Thủy, phía Tây giáp nước bạn Lào và phía Đông giáp biển Đông; là một huyện có nhiều sông ngòi, cầu cống, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán, thời tiết khắc nghiệt nên phần nào đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống hội viên phụ nữ nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng. Hội LHPN huyện Quảng Ninh là một tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và địa giới hành chính của huyện, có chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ. Qua các thời kỳ chia tách và sát nhập huyện, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã trải qua 23 kỳ Đại hội. Tính từ ngày tái lập huyện 01/7/1990 đến nay, Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã trải qua 6 kỳ Đại hội. Hiện tại Hội LHPN huyện Quảng Ninh có 25 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 07 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Chủ tịch và 02 đồng chí Phó Chủ tịch.

2. Tổ chức, bộ máy

 Chủ tịch: Dương Thị Hồng Chuyên

- Điện thoại: (0232) 3873 128

- Di động: 0912 262 523

- Email: chuyenqn12@gmail.com 

 Phó Chủ tịch: Ngô Thị Tân

- Di động: 0915 272 778

- Email: tanpnqn@gmail.com 

 Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Di động: 0912 559 800

- Email: thanhtam215.qn@gmail.com 

 Số cán bộ chuyên trách: 5

 Tổng số xã trên địa bàn: 15

 Đơn vị trực thuộc: Hội Phụ nữ Công an huyện

 Tổng số Chi hội phụ nữ: 129

 Tổng số PN có trên địa bàn: 21.001 phụ nữ

 Tổng số Hội viên PN từ 18 tuổi trở lên: 17.902 hội viên

3. Các danh hiệu, khen thưởng

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1998).

- Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2010).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1999, 2007).

- Cờ thi đua 5 năm của TW Hội LHPN Việt Nam (1997 - 2001).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Chương trình phối hợp vận động và tổ chức phụ nữ xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học (1990 - 1995).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội (1996 - 2000, 2002 - 2007, 2010, 2012).

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh Quảng Bình (năm 1996, 1997, 2006, 2008, 2009, 2010).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và 5 năm liên tục về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc phụ nữ - trẻ em (năm 2000).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 1995 - 2005.

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2001 - 2005 (năm 2005).

- Bằng khen của UBMT Tổ quốc tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2009 - 2013 và Đề án 05 (năm 2013).  

Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” (giai đoạn 2009 - 2013).

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn