Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2021, vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy và giám sát gián tiếp qua báo cáo tại thị xã Ba Đồn.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Minh Hóa

Qua nghiên cứu tài liệu và trực tiếp làm việc với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cơ sở và các phòng, ban chuyên môn, Đoàn giám sát đã nắm bắt những kết quả về việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn, đặc biệt là việc ra quyết định thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Theo đó, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là phụ nữ được HĐND cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử và điểm a, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với một số xã, thị trấn, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chưa đảm bảo tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, người ngoài Đảng đều được HĐND cấp xã điều chỉnh về cơ cấu, thành phần theo quy định. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thống nhất lập danh sách sơ bộ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã tại các đơn vị được giám sát như sau: Huyện Minh Hóa, giới thiệu 21/59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ, chiếm tỷ lệ 35,6%, đối với cấp xã giới thiệu 206/582 người ứng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 35,39%; Huyện Tuyên Hóa giới thiệu 28/69 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ, chiếm tỷ lệ 40,58%, đối với cấp xã giới thiệu 305/778 người ứng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 39,25%; Huyện Lệ Thủy giới thiệu 26/66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ, chiếm tỷ lệ 39,4%, đối với cấp xã giới thiệu 471/1236 người ứng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 38%; Thị xã Ba Đồn giới thiệu 29/61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ, chiếm tỷ lệ 47,5%, đối với cấp xã giới thiệu 298/747 người ứng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 39,57%. 

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Ủy ban bầu cử các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác bầu cử; đặc biệt là việc phối hợp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tỷ lệ nữ chiếm ít nhất 35%. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến tận thôn, bản và vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ và sớm nhất; phối hợp, tổ chức cho các ứng cử viên nói chung, nữ ứng cử viên nói riêng tham gia tiếp xúc, vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là 30% tổng số đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Bích Thảo
 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn