Lệ Thủy: Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, cùng với các cấp, ngành, địa phương, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm tham gia có hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc chủ động tham gia công tác bầu cử không chỉ phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội theo luật định mà còn góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để tham gia hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tham gia bầu cử và triển khai các nội dung hoạt động một cách cụ thể đến các cơ sở hội trong toàn huyện.
 
Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử huyện. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử được lồng ghép trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Một trong những hoạt động trọng tâm mà Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tập trung chỉ đạo các cơ sở hội, đó là thực hiện trách nhiệm của tổ chức hội trong tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và tổ chức hội nghị hiệp thương; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
 
Theo đó, các cấp hội đã tiến hành rà soát, phát hiện, chuẩn bị danh sách phụ nữ tiêu biểu để giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên HĐND các cấp gửi hội cấp trên, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội Phụ nữ, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, toàn huyện đã giới thiệu 26 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp huyện, chiếm 39,4%; 471 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã, chiếm 38%.
 
Lệ Thủy là một trong những địa phương có tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện tương đối cao (26/66 đại biểu, chiếm 39,4%). Bà Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội LHPN huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
Căn cứ vào đặc thù của từng địa phương để vận dụng và tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, cung cấp cho hội viên, phụ nữ các thông tin liên quan đến bầu cử như: danh sách ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu…, từ đó, nâng cao nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ với vai trò là cử tri.
 
Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện tích cực thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các chi hội duy trì hoạt động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng mới và chăm sóc các đoạn đường hoa…”
 
Vai trò, trọng trách của người đại biểu HĐND là “nói cho cử tri nghe” và “lắng nghe cử tri nói”; đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Với người nữ đại biểu HĐND, ngoài các vấn đề chung, thì cần đặc biệt quan tâm chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh nỗ lực cân đối công việc tại gia đình, thì nữ đại biểu còn phải luôn hoàn thiện bản thân cho phù hợp người đại biểu dân cử.
 
Bà Hoàng Thị Hương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy cho biết: “Thông qua các buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ và qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi hiểu hơn về cuộc bầu cử lần này. Là cử tri, là hội viên, phụ nữ, tôi rất đồng tình với việc quy định tỷ lệ nữ trong cơ cấu đại biểu HĐND các cấp. Tôi tin tưởng rằng, những đại biểu trúng cử lần này là những người có đức, có tài, đại diện cho các tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nói lên tiếng nói của mình, góp phần đưa quê hương Xuân Thủy ngày một phát triển”.
 
Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, thời gian tới, Hội LHPN huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó, tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới, vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong xã hội; những tấm gương phụ nữ điển hình tiên tiến, nhất là những phụ nữ tiêu biểu đủ tiêu chuẩn tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia công tác bầu cử và đi bỏ phiếu bảo đảm thời gian quy định, vận động cử tri nói chung, cử tri nữ nói riêng tích cực đi bầu cử.
 
Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện giám sát trong quá trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, Hội LHPN tập trung giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 9 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 về bảo đảm sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức hội trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Cùng với các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                           Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn