“Phát huy truyền thống quê hương Hai giỏi, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1007/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần V.

 Theo đó, chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống quê hương Hai giỏi, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”. Các hoạt động chính thức trước, trong và sau Đại hội, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cơ quan truyền thông báo chí tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt; tăng cường thời lượng phát sóng phóng sự về phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng bao gồm một số hoạt động như tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu điển hình tiên tiến trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; chương trình phóng sự và video clip trước, trong và sau Đại hội; trưng bày ảnh về hoạt động các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các Cụm, Khối thi đua của tỉnh trước và sau Đại hội.

Theo Kế hoạch, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần V sẽ tổ chức vào tháng 9/2020 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, được Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.
Kế hoạch nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế, tầng lớp Nhân dân... trong 05 năm qua.

Thông qua đó nhằm phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

73 người đã tham gia bình chọn