Quảng Bình ra sức thi đua làm theo lời Bác

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Cách đây 72 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta diễn ra gay go, quyết liệt, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người đã kêu gọi phát động phong trào thi đua ái quốc trên quy mô cả nước nhằm mục đích "Thi đua là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công". Lời kêu gọi của Người đã được truyền đi như một lời hịch vang dậy non sông, là lời hiệu triệu có sức mạnh và tác dụng hết sức to lớn, thức tỉnh lòng người, làm hun đúc thêm lòng căm thù sâu sắc, ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, quyết tâm giành lại độc lập, thống nhất, tự do cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.


Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực trao tặng
Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Bình

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chủ tịch, khắp nơi trong cả nước đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, giành thắng lợi trong mọi mặt quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng" nhằm thực hiện đạt cho được 03 mục đích của thi đua ái quốc là: "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm", đồng bào ở hậu phương ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; trong công nhân thi đua đạt "3 điểm cao" năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã sôi động ở nhiều nơi. Trong ngành Quân giới thi đua sản xuất nhiều vũ khí phục vụ chiến trường; ngành Giáo dục thi đua xóa nạn mù chữ, các chiến sĩ ở chiến trường thi đua giết giặc lập công. Phong trào thi đua tăng gia sản xuất tự túc, không dùng hàng ngoại đã trở thành ý thức tự giác của Nhân dân là chủ trương xuyên suốt trong 09 năm kháng chiến chống Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Công việc thi đua là việc làm hàng ngày của các cấp lãnh đạo, của cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân”, “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, thí dụ: Từ trước đến giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở, nay ta thi đua ăn mặc cho sạch, cho hợp vệ sinh khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm cho đất ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn, mọi việc đều phải thi đua như vậy”… “Đừng tưởng lầm rằng thi đua chỉ nhất thời. Thật ra thi đua phải là trường kỳ. Ta phải thi đua để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”.

Phương châm thi đua của Bác là:“Người người thi đua; Ngành ngành thi đua; Ngày ngày thi đua; Ta nhất định thắng; Địch nhất định thua”.

Trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nhiều phong trào thi đua đã xuất hiện, điển hình tiêu biểu như phong trào “Phất cao Cờ Duyên Hải trong công nhân", “Cờ Đại Phong trong nông nghiệp, nông dân”, “Cờ Ba nhất trong Quân đội”, phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng, “phụ nữ ba đảm đang”…

Trong các ngành đã có phong trào “5 dứt điểm” trong y tế; “Hai tốt” trong giáo dục, “5 xung phong” trong thanh niên, “6 điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng công an, “3 cải tiến” trong cơ quan hành chính sự nghiệp, phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” của văn nghệ, “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng vũ trang Nhân dân, “Quyết thắng giặc Mỹ” của bộ đội giải phóng miền Nam, “Bám đất giữ làng” của đồng bào vùng giải phóng miền Nam...

Một sự kiện đặc biệt, ngày 16/6/1957, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu vào thăm và Ngư¬ời đã căn dặn: “Nếu kẻ địch có hành động liều lĩnh gì thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải đảm bảo đánh thắng chúng trước hết…”, trong 72 năm qua Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình đã một lòng, một dạ nguyện trung thành với Đảng với Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cư¬ờng, quật khởi đã vượt qua mọi khó khăn thử thách và luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cách mạng cả nước.

72 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Bình luôn thấm nhuần và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất” ra sức thi đua, đã giành nhiều thắng lợi to lớn trong thời kỳ mới, nhất là trong những năm qua, kinh tế tỉnh ta tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá. Riêng năm 2019, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân cả nước và là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt 5.180 tỷ đồng, vượt 15,1% dự toán địa phương; GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,6 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư¬ và từng bước đồng bộ. Nhiều công trình, dự án mang tính động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sắp và đã đi vào hoạt động như: Nâng cấp Cảng hàng không Đồng Hới, cầu Nhật Lệ 2, khởi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, Dự án Hệ thống Thủy lợi Rào Nan, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình cùng nhiều công trình khác phục vụ cho phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đang triển khai xây dựng và từng bước phát huy có hiệu quả.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đư¬ợc củng cố, tăng cường. Chất lư¬ợng các tổ chức cơ sở Đảng và Mặt trận, đoàn thể các cấp ngày càng được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới và tiến bộ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014), Huân chương Độc lập hạng Nhất (nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình 01/7/1989 - 01/7/2019).

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự là động lực cách mạng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành chỉ thị, nghị quyết, xây dựng các chính sách về thi đua, khen thưởng sát đúng với thực tế; lãnh đạo, chỉ đạo phát động tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và làm tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm thực hiện cả thi đua thường xuyên, thi đua đột xuất, chuyên đề cao điểm; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tạo bước đột phá để phong trào thi đua phát triển đồng đều, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, các đơn vị, địa phương trong tỉnh; từ phong trào thi đua phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, tạo được sức lan tỏa, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua; gắn chặt giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng đúng người, đúng việc, đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; nhân rộng tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên mọi người học tập và làm theo, với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, cổ vũ, động viên, khuyến khích “Người người thi đua, Ngành ngành thi đua thực hiện thắng lợi cácchỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Cùng với đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (dự kiến vào tháng 9/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; quan tâm đến tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp hợp lý; coi trọng nhân tố con người có đức, có tài, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng xây dựng và chỉ đạo phong trào thi đua trong thời kỳ mới…

Ôn lại những lời lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác thi đua, khen thưởng, liên hệ với thực tế hiện nay chúng ta thấy càng sâu sắc biết bao. Phong trào thi đua yêu nước do Người phát động 72 năm qua luôn là kim chỉ nam, là động lực động viên thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta tiến lên giành từ thắng lợi này đến tháng lơị khác.

Với truyền thống cách mạng hào hùng, quê hương “Quảng Bình Hai giỏi”, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi người dân Quảng Bình chúng ta tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đề cao tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình cách mạng là hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, quyết tâm làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội; xây dựng quê hương Quảng Bình thành một tỉnh gương mẫu, phát triển toàn diện, giàu và đẹp như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã thường căn dặn và mong đợi.

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

73 người đã tham gia bình chọn