Hội LHPN tỉnh: Tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn các nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cho 50 học viên là cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các cấp cơ sở.

Đ/c Châu Thị Định - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh truyền đạt nội dung các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 22- 24/11/2022), học viên được giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Vun đắp, giữ gìn giá trị gia đình Việt Nam; Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025 và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp năm 2022.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở có cách tiếp cận mới, nâng cao năng lực trong chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, các cấp Hội và toàn xã hội về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong tình hình mới và trong bối cảnh hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình hạnh phúc, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, tích cực “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và vận động thực hiện mô hình “ Gia đình 5 có 3 sạch” ở các xã đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí cụ thể, phù hợp góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc và  nông thôn mới, đô thị văn minh.

Diệu Hiền

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

82 người đã tham gia bình chọn