Tiếp tục nâng cao nhận thức, chuyển thành hành vi cụ thể trong triển khai thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch - Nông thôn mới kiểu mẫu”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tại hội nghị sơ kết xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch - Nông thôn mới kiểu mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” và triển khai nhân rộng mô hình năm 2024 do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức vào chiều ngày 24/4/2024 tại xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong định hướng, gìn giữ, vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, con người Việt Nam trong xây dựng NTM. Mô hình là sự kế thừa các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhưng nâng mức độ cao hơn để phù hợp với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. “5 có” là: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa; “3 sạch” là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch về triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các địa bàn NTM nâng cao/kiểu mẫu. Theo đó, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy được chọn làm điểm để xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch - NTM kiểu mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” cấp tỉnh; đồng thời Hội LHPN 8 huyện, thị, thành phố lựa chọn, xây dựng mô hình điểm cấp huyện.

Qua 01 năm triển khai thí điểm, mô hình nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, huy động được sức mạnh tổng hợp cùng đồng hành với tổ chức Hội trong quá trình thực hiện, qua đó tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của từng hộ gia đình, nhất là từ nam giới địa phương. Ngoài bảo đảm tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch”, mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập, duy trì các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ đạt tiêu chuẩn OCOP.

Hộ gia đình được gắn biển “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Hiện nay, toàn tỉnh có 09 mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch - NTM kiểu mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 287 hộ gia đình tự nguyện tham gia, trong đó có 35 hộ được gắn biển “Gia đình 5 có, 3 sạch”; 24 hộ được gắn biển “Vườn mẫu”; 100% hộ gia đình tham gia mô hình thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; tăng 150 hộ đạt 08 tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch” so với khảo sát đầu kỳ…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch - NTM nâng cao/kiểu mẫu”, “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn” đến tận cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân nhằm nâng cao nhận thức, chuyển thành hành vi cụ thể để mô hình thật sự đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình hội viên, phụ nữ và người dân; tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, từng bước tăng quyền năng kinh tế, phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng NTM ở từng địa phương; chú trọng chỉ đạo nhân rộng mô hình “Hàng rào xanh - NTM”, “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn”, “Ngôi nhà xanh - Thu gom phế liệu” góp phần giải quyết các vấn đề của địa phương và thực hiện tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng nông thôn trở thành những “Miền quê đáng sống”.

Tham quan Hợp tác xã SXKD - DV Tinh bột Hiền Thuấn là cơ sở tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương

Đồng chí cũng lưu ý Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố ngay sau hội nghị sơ kết xây dựng mô hình điểm của tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục nhân rộng mô hình theo những cách làm thiết thực, sáng tạo; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình hiệu quả và thường xuyên kiểm tra giám sát kết quả hoạt động mô hình…

Các đại biểu tham quan một số gia đình tiêu biểu triển khai mô hình hiệu quả tại thôn Xuân Lai

Dịp này, các đại biểu đã đi tham quan một số tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại địa phương, những gia đình tiêu biểu triển khai mô hình hiệu quả tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

https://quangbinh.gov.vn/

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn