Hội Phụ nữ Tuyên Hóa tích cực giảm thiểu nợ quá hạn ủy thác

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Dư nợ ủy thác quản lý đạt trên 123 tỷ đồng, với trên 2,5 ngàn hội viên dư nợ, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,07%/dư nợ quản lý; có 19/19 tổ chức hội cấp xã làm dịch vụ ủy thác, có 79% số hội cấp xã quản lý dư nợ ủy thác không có nợ quá hạn; nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên quê hương Tuyên Hóa anh hùng. 

 
Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ ủy thác đã ký kết giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 4 Hội đoàn thể huyện, trong 3 tháng đầu năm 2020 Hội LHPN huyện Tuyên Hóa đã tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Doanh số cho vay ủy thác qua tổ chức hội là 12,5 tỷ đồng với 233 lượt hộ vay vốn, bình quân vay 53,6 triệu đồng/hộ, một số Hội xã có doanh số cho vay lớn như: HPN Thạch Hóa doanh số cho vay 1,9 tỷ đồng với 30 lượt hộ vay; HPN Thuận Hóa doanh số cho vay 1,5 tỷ đồng với 22 lượt hộ vay; HPN thị trấn Đồng Lê doanh số cho vay 1,3 tỷ đồng với 25 lượt hộ vay. Đến nay tổng dư nợ vốn vay NHCSXH huyện ủy thác qua HPN là 123,4 tỷ đồng, với 2,6 ngàn hộ dư nợ, dư nợ tăng 4 tỷ đồng so với đầu năm (+3,36%), một số HPN xã có dư nợ tương đối cao như: Kim Hóa quản lý dư nợ 15,4 tỷ đồng, Thạch Hóa quản lý dư nợ 15,6 tỷ đồng; Tiến Hóa quản lý dư nợ 8,5 tỷ đồng. Một chuyển biến rất tích cực trong tín dụng chính sách ủy thác do HPN huyện Tuyên Hóa quản lý trong những tháng đầu năm đó là nợ quá hạn được giảm thiểu rất đáng kể, từ số tiền quá hạn 119 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn lên đến 0,1% vào cuối năm 2019, nhưng đến thời điểm 31/3/2020 nợ quá hạn đã giảm 31,3 triệu đồng và tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,07%/dư nợ Hội quản; các tổ chức Hội xã có nợ quá hạn giảm rất tốt như: HPN thị trấn Đồng Lê giảm 30 triệu đồng, HPN Thạch Hóa giảm 31,2 triệu đồng.
 
Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua nguồn vốn vay từ NHCSXH
 
Công tác kiểm tra, giám sát ủy thác cũng được HPN huyện quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt là phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện kiểm tra các Hội phụ nữ xã có nợ quá hạn phát sinh, lãi tồn đọng lớn, trong công tác kiểm tra chú trọng việc giám sát, đôn đốc hội viên trong khâu sử dụng vốn vay đúng mục đích để phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay và đảm bảo khả năng trả nợ. Từ nguồn vốn vay ủy thác thông qua NHCSXH huyện đã giúp các cấp Hội phụ nữ cơ sở triển khai việc giải ngân cho vay kịp thời đến các đối tượng hội viên nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình.
  

                                                                                               Hồng Lê 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

73 người đã tham gia bình chọn