Khẩn trương áp dụng các biện pháp tăng cường trong phòng, chống dịch...   Tin mới
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 154/UBND-KGVX ngày 30/01/2021.
Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid -...   Tin mới
Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 1/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19, Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cấp Hội   Tin mới
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tại Quảng Bình, ngày 08/12/2020, Sở Y tế đã có báo cáo nhanh trường hợp bệnh nhân 1291 tái dương tính với SAR-COV-2. Ngày 15/12/2020, Ban...
Xem tiếp
Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về...   Tin mới
Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 21/CĐ-UBND, điện Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. Nội dung Công điện cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch...   Tin mới
Ngày 28/10/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3771/VPUBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong...
Xem tiếp

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

71 người đã tham gia bình chọn