Phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/9/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3596/VPUBND-NCVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 2942/MTTW-BTT ngày 16/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh (có photo Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kèm theo), đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID19 với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

2. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan liên quan tổ chức đăng tải thông tin giới thiệu về việc ra mắt và các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đưa banner có đường link của Trang thông tin điện tử của Tiểu ban trên các wesite thuộc phạm vi quản lý.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Theo Công văn số 3596/VPUBND-NCVX ngày 24/9/2021
 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn