Tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ trong cấp ủy, chính quyền

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng nay, 4/7, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với đoàn công tác Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn về tình hình công tác cán bộ nữ.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Mạnh Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. 
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đã báo cáo về công tác cán bộ nữ của tỉnh. Theo đó, những năm qua, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ và xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách để tạo điều kiện và hỗ trợ đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, thực tiễn công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ của tỉnh có những chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ các chức vụ quan trọng và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong quản lý, điều hành, xây dựng và tập hợp quần chúng; làm nòng cốt trong các phong trào ở đơn vị, địa phương; qua đó, khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; từng bước thu hẹp dần khoảng cách về giới; đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. 

Đại biểu tham gia buổi làm việc.

Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 01/ĐA-TU, ngày 12/3/2021 về việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, đơn vị, địa phương gắn với nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025. Qua đó tạo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quan tâm lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cũng như diện các sở, ngành, địa phương quản lý; chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ nữ cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. 
 
Đối với cấp tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 3/49 cán bộ nữ (chiếm 6,12%), Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 1/15 cán bộ nữ (chiếm 6,7%). Trong nhiệm kỳ đã bổ sung 1 cán bộ nữ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Chủ tịch Hội LHPN tỉnh), đến nay có 4/48 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chiếm tỷ lệ 8,3%). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình có 6 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu nữ, đạt tỷ lệ 33,33%.

Đại biểu tham gia buổi làm việc.

Ở cấp huyện, thị xã, thành phố, hiện nay, có 47/318 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện, đạt tỷ lệ 14,8% (trong đó, 4 đơn vị có tỷ lệ trên 15%); có 13/91 ủy viên ban thường vụ, đạt tỷ lệ 14,3%, có 1 đồng chí giữ chức phó bí thư thường trực huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Ở cấp cơ sở, hiện có 479/2.180 nữ là ủy viên ban chấp hành, đạt tỷ lệ 21,97%, có 18 đồng chí giữ chức phó bí thư đảng ủy và 12 đồng chí giữ chức bí thư đảng ủy.
 
Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ của tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, như: Việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ ở một số nơi còn chậm; một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng việc quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chưa thực sự sâu sắc, chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ… Đội ngũ cán bộ nữ phát triển chưa vững chắc, thiếu đồng bộ so với yêu cầu, phân bố không đều tại các địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ nữ chưa thực sự phấn đấu vươn lên; một số cán bộ nữ trình độ, năng lực còn hạn chế, thiếu chủ động trong công việc, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và số lượng cán bộ nữ ở địa phương…

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn công tác Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ về những vấn đề đặt ra, khó khăn của tỉnh trong công tác cán bộ nữ. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo ghi nhận sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những nỗ lực của tỉnh trong công tác cán bộ nữ thời gian qua, tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức. Đồng chí cũng gợi mở một số giải pháp cho tỉnh để triển khai công tác cán bộ nữ hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu nhấn mạnh: Dù có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác cán bộ nữ, nhưng Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai. Thường trực Tỉnh ủy nhìn thẳng vào các hạn chế để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Cần những nỗ lực hơn nữa để nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, từ tạo nguồn, quy hoạch, xây dựng chính sách… Qua buổi làm việc, tỉnh cũng học hỏi được một số kinh nghiệm hay về công tác cán bộ nữ ở các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để công tác cán bộ nữ đạt kết quả theo đúng lộ trình của Trung ương và kế hoạch đã đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác cán bộ nữ. Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tới đây, tỉnh sẽ có sự luân chuyển để cán bộ nữ có vị trí phù hợp, tạo điều kiện cho việc tham gia cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trong quá trình quy hoạch, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh cần chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ nữ… Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục trao niềm tin, tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa để cán bộ nữ phát huy năng lực bản thân, đóng góp cho xã hội…

Quang cảnh buổi làm việc.

https://www.baoquangbinh.vn/

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn