Tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, để triển khai hiệu quả việc thành lập và vận hành Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các địa bàn dự án của tỉnh, trong hai ngày 13-14/12/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (cơ quan trủ trì Dự án 8) đã tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 45 đại biểu là đại diện cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo, Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở và lãnh đạo UBND của các đơn vị triển khai thực hiện Dự án 8 tại 5 huyện (Minh Hoá, Tuyên Hoá,  Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ).

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đến với lớp tập huấn các đại biểu được trang bị các kiến thức: sự cần thiết thành lập CLB; mục đích hoạt động; cơ cấu tổ chức; cơ quan chủ trì và phối hợp triển khai; quy trình thành lập và vận hành CLB; các phương pháp tổ chức sinh hoạt CLB... Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một mô hình của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS & MN. Mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Các học viên tích cực tham gia thảo luận nhóm 

Học viên tham gia sôi nổi các bài tập thực hành

Thông qua hoạt động của mô hình, hỗ trợ chính quyền và các ban, ngành địa phương, Nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ; Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình và thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ tại địa phương. Thành lập và triển khai mô hình Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi trong trường học và cộng đồng sẽ tạo ra một một cách làm mới ở nhà trường và cộng đồng trong lĩnh vực bình đẳng giới, đó là sự tiếp cận tổng thể, lấy trẻ em làm trung tâm, là thế hệ tương lai của quốc gia, cũng như phát huy năng lực trẻ em và giáo viên, cán bộ, cộng đồng trong công tác bình đẳng giới. 

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn 

Ngay sau lớp tập huấn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo thành lập điểm 01 CLB ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và tiếp tục chỉ đạo các huyện thành lập các CLB theo kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021-2025. 

Vân Giang

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

85 người đã tham gia bình chọn