Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các Hội, đoàn thể quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng. Song chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình cùng 4 Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. 

Doanh số cho vay ủy thác năm 2021 đạt 1.150,3 tỷ đồng, với hơn 24 ngàn lượt khách hàng vay, bình quân cho vay 47,3 triệu đồng/khách hàng. Tổng dư nợ các chương trình uỷ thác đạt 3.670,45 tỷ đồng, tăng 205,9 tỷ đồng so với năm 2020 (+5,94%). Quy mô đầu tư được tăng lên: dư nợ bình quân mỗi Tổ TK&VV 1.662 triệu đồng, tăng 121 triệu đồng/Tổ so với năm trước; dư nợ bình quân mỗi hộ 46,3 triệu đồng, tăng 3,8 triệu đồng/hộ so với năm trước... Bên cạnh đó, kết quả hoạt động ủy thác được đánh giá cao, nguồn vốn tín dụng chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng và hiệu quả; hoạt động của các hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV từng bước được nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng tín dụng chính sách, góp phần tích cực thực hiện các chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

NHCSXH tỉnh và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm 2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh và các Hội đoàn thể nhận ủy thác phấn đấu số hộ vay tham gia gửi tiền thông qua Tổ TK&VV đạt trên 96% trở lên; Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì hàng tháng ở mức 0,10% trở xuống; phấn đấu đến cuối năm 2022 tỷ lệ nợ quá hạn của các Hội, đoàn thể thấp hơn thời điểm 31/12/2021. 85% Hội cấp xã không có nợ quá hạn; Trên 99% Tổ TK&VV hoạt động được xếp loại tốt, khá; Không có Tổ TK&VV xếp loại yếu; 100% Tổ TK&VV có số dư tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ TK&VV; phối hợp tổ chức giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và đặc biệt là phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2022-2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt công tác xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng.

 
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đã được Ban đại diện- Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp giao; rà soát, đánh giá việc thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, phường, thị trấn có chất lượng tín dụng thấp; tập trung củng cố các Tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại yếu, trung bình, các Tổ có nợ quá hạn cao, lãi tồn nhiều, dư nợ thấp; kiện toàn Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động không hiệu quả.


                                    Vân Giang - Thanh Loan
 

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn