Tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, giai đoạn 2021-2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 ngày (22-23/3/2023), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” theo các yêu cầu trong Thông tư 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy Ban Dân tộc về quy định quy trình giám sát đánh giá thực hiện Chương trình. 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 53 học viên là cán bộ Hội LHPN các cấp và đại diện lãnh đạo UBND cấp xã của các đơn vị triển khai thực hiện Dự án 8 tại 5 huyện (Minh Hoá, Tuyên Hoá,  Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ).

Thảo luận nhóm

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị các kiến thức về kỹ năng giám sát, đánh giá, thực hành ghi chép các biểu mẫu, nội dung yêu cầu trong Thông tư 01 và trang bị những kiến thức về hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8 với 4 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái tại xã và các thôn đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu Bình đẳng giới. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; phát huy những mặt tích cực; phát hiện những mặt còn yếu kém, khó khăn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình đã đề ra.  

Vân Giang

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn